ÇÖZÜMLERİMİZ

Satış Pazarlama Yönetimi

CPM Master Satış yönetimi; teklif aşamasından başlayıp satışın tüm süreçlerini takip ederek siparişleri tam zamanında karşılama, stok ihtiyaçlarınızı önceden belirleyerek stok tutma maliyetlerinizi minimize etme, operasyonel risk kontrolünü etkin biçimde çalıştırarak anlık kar zarar analizlerini en iyi şekilde yapma imkanı sağlar.

Genel
 • Müşteri - mal tanımlamasından başlayarak, müşteri gurubu mal, mal gurubu müşteri gibi sonsuz sayıda TL veya farkı para birimleri ile fiyat tanımlama
 • Mal gurubuna göre fiyat tanımlama
 • Tüm fiyat listelerinin geçerlilik süresini belirleme, aynı anda birden fazla fiyat sirküleri takibi
 • Miktara bağlı fiyat tanımlama
 • Evrak girişinde otomatik müşteri fiyatlarının getirilebilmesi
 • Satış fiyatlarında sabit kur tanımlayabilme
 • Hızlı fiyat girişi ve otomatik yeni fiyat hesaplama
 • Excel'de oluşturulmuş fiyat listelerinin otomatik transfer edilebilmesi
 • Müşteri - Mal, Müşteri grubu- mal, mal grubu - Müşteri vb sonsuz sayıda iskonto şablonu oluşturabilme
 • Kalem veya evrak bazında sonsuz sayıda iskonto tanımlayabilme
 • Miktar bağlantıya dayalı iskonto tanımlayabilme
 • Tutar bağlantıya dayalı iskonto tanımlayabilme
 • Ödeme şekline göre iskonto tanımı
 • İskonto oranlarının geçerlilik sürelerinin tanımı
 • Mal fazlası ( Mal veya mal grubuna göre ) tanımlayabilme
 • Mal fazlalarının sonradan gönderilmesinin takibi
 • Kampanya takibi
 • Tekliften başlayarak her aşamada döviz veya TL risk kontrolü
 • Her evrakta Risk kontrolünde uyar, kaydet, kaydetme, onaya gönder tanınımı
 • Teminat mektuplarının takibi
 • Gayrimenkul ipoteklerinin takibi
 • İster teklif, ister sipariş noktasında rezervasyon yapabilme
 • Her evrakta stok durumunun depo seri lot bazında online takibi
 • İrsaliye fatura basımlarında ve aramalarda müşteri mal koduna göre hareket etme imkânı
 • Müşteri bazında satılamayacak malların tanımlanabilmesi
 • Her tür cari hesap ( ekstre, yaşlandırma vb ) ve stok analizlerine ( stok yaşlandırma, karlılık vb) anında ulaşma imkanı
 • Saha bazına yayılmış güvenlik kurgusu ile belirlenmiş yetkiler çerçevesinde hareket imkânı

Risk Takibi
 • Şahsi Çek-Senet ( Risk'e dahil/değil, %70 Dahil vb.)
 • Ciro Çek- Senet ( Risk'e dahil/değil ,%100 Dahil vb.)
 • Bakiye
 • Onaylı Sipariş( Risk'e dahil/değil)
 • İrsaliye (Risk'e dahil/değil)
 • Geciken Gün Kontrol (Müşteri bazında tanımlayabilme)
 • Geciken Tahsilat Kontrol (Müşteri bazında tanımlayabilme)
 • Kredi Limiti
 • Açık Hesap Limiti
 • Döviz Kredi Limiti
 • Döviz Açık Hesap Limiti
 • Teminat Takip
 • İpotek Takip
 • Döviz veya TL kredi limiti açık hesap limiti tanımlayabilme
 • Her evrakta; uyar, kaydet, kaydetme, onaya gönder fonksiyonu.
 • Risk aşımına otomatik e-mail fonksiyonu

Satış ve Pazarlama Yönetim Modülleri
 • Satış hedefleri
 • Teklif
 • Teklif Rezervasyon
 • Sipariş
 • Onaylı sipariş
 • Sipariş rezervasyon
 • Sevk emri
 • İrsaliye
 • Fatura
 • Otomadik faturalama
 • Alınan fiyat farkı faturası
 • Kesilen fiyat farkı faturası
 • Satış fiyatları şablonu
 • Satış iskontoları şablonu
 • Satış promosyon şablonu

Konsiye
 • Teklif
 • Teklif rezervasyon
 • Sipariş
 • Onaylı Sipariş
 • Sipariş rezervasyon
 • İrsaliye
 • Fatura
 • İade İrsaliyesi

Bayii Yönetimi
 • Alt bayi tanımlama
 • Alt bayi kampanya takibi
 • Alt bayi hedef takibi