ÇÖZÜMLERİMİZ

Sabıt Kıymet Yönetimi

Sabit Kıymetlerin satın alınmasından başlayarak, elden çıkarılmasına kadar tüm dönemsel amortisman ve değerleme işlemlerinin gerçekleştirilerek muhasebe ile eşzamanlı olarak çalışmasını sağlar.

 • Tüm demirbaşların, kurumun organizasyon yapısına göre, bağlı bulundukları gruplara ayrımı. ( Bölüm, firma, şehir, departman vb. )
 • Sabit Kıymetlerin alımından, satışına ve hurdaya çıkışına kadarki süreçlerin takibi.
 • Sabit Kıymetlerin garanti süreleri ve tüm detay bilgilerinin kart üzerinden takibi.
 • Gayrimenkullerin parsel pafta vb. tapu bilgilerinin takibi.
 • Gayrimenkulun, teminat bilgilerinin takibi.
 • Araçların , motor şase numarasına kadar uzanan detay bilgilerinin takibi.
 • Demirbaşın giriş çıkış detaylarının takibi.
 • Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan TEFE oranlarına göre 3’er aylık dönemlerde enflasyon değerlemelerinin yapılabilmesi.
 • Ekonomik ömür kodları tanımları
 • Sabit kıymet giderlerinin tanımlanması
 • Sabit kıymetlerin satış bedeli, miktarı, satılan demirbaşların birikmiş amortismanı, maliyet bilgilerinin izlenebilmesi.
 • Sabit Kıymetlerin amortisman ve değerleme hesaplamalarının aylık veya yıllık olarak hesaplanması.
 • Masraf merkezi tanımları ile sabit kıymet amortismanlarının tanımlanan masraf merkezi bazında muhasebe kayıtlarına aktarımı.
 • Amortisman yöntemlerine göre hızlandırılmış, normal ve kıst amortisman uygulamaları.
 • Tüm yasal raporların ve istenen özel raporların oluşturulması.