ÇÖZÜMLERİMİZ

Muhasebe Yönetimi

Yasal defterler, mali tablolar gibi standart fonksiyonları tam olarak yerine getirmenin yanında yönetim için gerekli tablo ve analizleri de kolaylıkla elde etmenizi sağlamaktadır.Mali tablolar tanımlanmış olarak sistemin içinde yer alırlar, istendiğinde özel tablolar oluşturulabilir.

Bilanço, Gelir, Satışların Maliyeti, Fon Akım, Nakit Akım, Kar Dağıtım, Öz kaynaklar Değişim Tabloları gibi temel ve ek tabloların yanı sıra mali analiz rasyolarının elde edilmesini sağlar.Sistem masraf ve gelir kalemlerinin departman bazında dağılımını takip edebildiği gibi, departmanların gelir-gider toplamlarını ve gelir-gider kalemlerinin firma bazında toplamlarını da tutabilmektedir.Mali tablolar kullanıcı tarafından istenildiği gibi düzenlenebilmektedir. Mali tablolarda seçilen dönem ve hesaplama parametreleri ile kıyaslamalı tablolar elde etmek mümkündür.

Genel Fonksiyonlar
 • Klasik anlamdaki günlük, aylık, aylar itibari ile karşılaştırmalı mizan alabileceğiniz gibi, alternatif olarak ağaç şeklinde mizan, tablo şeklinde mizan alabilirsiniz.
 • Mizanı borç, alacak, bakiye şeklinde alabileceğiniz gibi sadece borç bakiye ve/veya alacak bakiyesi gibi seçimli olarak da alabilirsiniz.
 • Yaratılan mizanı istediğiniz şekilde kayıt edebilir, daha sonra tekrar kullanabilirsiniz.
 • 12 ay yan yana mizan alabilirsiniz. Mizan üzerinde iken, aynı zamanda istediğiniz hesap kodunun muavin defterini de izleyebilir, muavin defter üzerinden istediğiniz fişin detayına ulaşabilirsiniz.
 • Mizan üzerinde Döviz - YTL satır ve sütun yüzdelerini hesaplayabilirsiniz.
 • Gider analizi yapabilirsiniz.
 • Her hesaba ayrı döviz tanımlaması yapabilirsiniz.
 • İki dönem karşılaştırmalı özet, ayrıntılı Bilanço ve gelir tablosu yanı sıra yıllar itibari ile karşılaştırmalı gelir tablosu bilanço, bu ay bu yıl gelir tablosu ve bilançoları yanı sıra, fon akım, nakit akım , öz sermaye değişim tabloları ile parametrik yapısı ile istenilen kadar mali tablo üretmek ve raporlamak mümkündür.
 • Hesap planı üzerinde istenilen kırılımlar da mizan oluşturabilir, sınırsız sayıda YTL ve Döviz olarak analiz yapabilirsiniz.
 • Tablo üzerinde her alana göre kriter verip filtreleme yapabilirsiniz.
 • Tablo şeklinde ve ağaç şeklinde mizanda üçer aylık YTL kümülatif toplamlar alabilirsiniz.
 • Hesap planı, masraf merkezi ve ek kodlar bazında aylık bütçeler hazırlayabilirsiniz.
 • Tüm bütçe ve gerçekleşen rakamlara ve sapmalara anında ulaşabilirsiniz.
 • Yansıtma tablosu hazırlayıp, yansıtma fişlerini otomatik olarak muhasebede oluşmasını sağlayabilirsiniz.
 • Birden fazla şirketin tüm mali tablolarına hiçbir ek işlem yapmaksızın aynı anda birleşik olarak ulaşabilirisiniz.
 • Döviz tablosuna göre dövizli mizan alabilirsiniz.
 • Alt hesap döviz cinsine göre dövizli mizan alabilirsiniz.
 • Ayrıntılı döviz tablosu hazırlayabilirsiniz.
 • Ayrıntılı döviz tablosu kullanılarak ister ana hesap, ister muavin hesaplara ayrı ayrı dövize çevirme tanımlamaları yapabilirsiniz.
 • Ana hesap veya alt hesap bazında, kur farkı hesaplanacak hesapları seçebilirsiniz.
 • Ayrıntılı döviz tablosu kullanılarak ister ana hesap bazında istenirse muavin hesaplara ayrı ayrı kur farkı hesaplama tanımlamaları yapabilirsiniz.
 • Program içerisinden kur farkı fişi kesebilirsiniz.
 • Açılış kapanış fişlerinin fişteki döviz kurundan değerlendirmesini yapabilirsiniz.
 • Ekrandaki bilgileri, Excel'e göndere bileceğiniz gibi, HTML dosyası olarak da kayıt edilebilirsiniz.
 • Tüm tablolardaki bilgileri istenilen alana göre otomatik olarak gruplayabilirsiniz.