ÇÖZÜMLERİMİZ

Kurumsal Satın Alma

Firmanın iç tüketime veya pazarlamaya yönelik ihtiyaçlarını, gider bütçe kontrollünü sağlayarak, departman veya çalışan bazında , firmaya özgü iş süreçleri oluşturarak takip ve koordinasyonunu sağlar.

 • Gider Bütçesi ile entegre çalışır ve onay noktasında otomatik bütçe kontrolünü sağlar.
 • Personelin dahili ihtiyaçları ( Malzeme, Hizmet) doğrultusunda talepler oluşturulur.
 • Talepler bir evrak dâhilinde sisteme alınır. Girilen her bir talep evrağı firma süreçlerine göre gruplandırılabilir.
 • Talep evrakları Evrak Onay modülüne dahil edilerek genel onaylama sürecine sokulur.
 • Talep evraklarının “Tutar” bazında, firma hiyerarşisi üzerinden onaylanması sağlanır.
 • Satınalma sözleşmelerinin sistem üzerinden takibi sağlanır.
 • Sözleşme dışı yapılan bir alım talebine, tutar kontrolü yapılarak ihale açılabilir. İhaleye bağlı birden çok satın alma teklifi oluşturulur.
 • Satın alma teklifleri onay süreci ile neticelendirilerek alım süreci gerçekleştirilir.
 • Satın alma faturasına kadar giden süreçte (Sipariş, İrsaliye, Fatura) henüz faturası gelmeyen giderlere karşılık ayrılabilir.
 • Dönemsellik ilkesi uyarınca döneminde tahakkuk edilen giderler ile doğru kar zarar analizleri çıkarılabilir.
 • Malzemeye yönelik satın almalarda stok takibi isteniyorsa alım sürecinde giderleştirme işlemi yapılmadan stoğa girişi sağlanır.
 • Stoğa alınan malzemeler tüketimi yapıldıkça ait olduğu giderlere yansıtılır.