ÇÖZÜMLERİMİZ

Genel Muhasebe

"CMP MASTER ERP" Genel Muhasebe Yönetimi;

Satış, Satın alma, Kurumsal Satın alma, Finans, Üretim vb. işletme birimlerin de oluşan verilerin, otomatik olarak muhasebe kayıtlarının oluştuğu ana havuzdur.İşletmelerin ihtiyacı olan V.U.K. ,TFRS ve USGAAP raporlama ihtiyaçlarını aynı anda çözebilen (çoklu defter takibi) CPM MASTER, alt yapısı ile de aşağıdaki fonksiyonlarını standart olarak sunmaktadır.

Sistemin diğer modülleri ile ilişki sağlayan ve online çalışan, son derece esnek yapısı ile işletmelerin farklı taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.Bir satış faturasında dahi, satış şekline göre sonsuz entegrasyon tanımı yapılarak, farklı hesapların çalıştırılması sağlanabilir. Diğer modüllerden muhasebeye akan veriler üzerinde bir düzeltme işlemi ihtiyacı doğduğunda, sistem sizi kontrollü olarak verinin kaynağına yönlendirir ve yetkiniz doğrultusunda düzeltme işlemini yapmanızı sağlar.

CPM MASTER ERP Muhasebe Modülü, çoklu defter fonksiyonunu standart olarak sunar. Entegrasyon Modülü, yapılan tanımlarla, sistemin herhangi bir yerinde oluşturulan verinin, hangi defter kaydı olduğuna veya birden fazla defter kaydını ilgilendirip-ilgilendirmediğine karar vererek, gerekli muhasebe fişi veya fişlerini otomatik olarak oluşturur.

Muhasebe fişi oldukça detaylı fonksiyonlarla donatılmıştır. Fiş üzerinden evrak kaynağına ulaşmak, kayıt üzerinde muavin defter kayıtlarına ulaşmak, ulaşılan muavinde ki herhangi bir kaydı oluşturan muhasebe fişine ulaşmak gibi günlük hayatta fazlaca ihtiyaç duyduğumuz bu tür fonksiyonlar muhasebe modülünün standartları arasındadır.Muhasebe modülünde Fiş ve Yevmiye numaralama son derece esnek olarak tanımlanabilmektedir.

Diğer modüllerle entegrasyon sayesinde muhasebe içinde silme ve düzeltme işlemleri sona erer, evrakların sadece kaynaklarında işlem görmesi yeterlidir.Entegrasyon son derece detaylı tarif edilebilir, örneğin bir ürünün satışı müşterisine veya satışın çeşidine göre farklı hesaplara yönlendirilebilir.

Dağıtım şablonları tanımlayarak KDV ayırma, Serbest Meslek Makbuzunun dağıtımı veya elektrik masrafının dağılımı gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.Maliyet Muhasebesi ile entegrasyon sayesinde üretim işlemleri otomatik olarak muhasebeleşir.

Muhasebe Entegrasyonu neyi entegre etmesi gerektiğine kendisi karar verir. Yeni evrakları, değişmeleri ve silinmeleri anında muhasebeye yansıtır.Muhasebe modülünden elde edilen tabloları başka kurumlara (örneğin SPK) aktarabilmeniz için ise istediğiniz formatı (Excel, XML, PDF, JPG ...) kullanabilirsiniz, e-mail veya faks olarak sistem içerisinden gönderebilirsiniz.

Muhasebe fişlerinin büyük bir çoğunluğu yapılan günlük işlemlerden otomatik olarak oluşur. Muhasebe fişi üzerinde iken istenildiğinde bu fişi oluşturan esas belgeye ulaşılır.Sistem masraf ve gelir kalemlerinin departman bazında dağılımını takip edebildiği gibi, departmanların gelir-gider toplamlarını ve gelir-gider kalemlerinin firma bazında toplamlarını da tutabilmektedir.