ÇÖZÜMLERİMİZ

ERP Nedir?

ERP, Kurumsal Kaynak Planlama orjinal adıyla Enterprise Resource Planning; işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Klasik sistemlerde her bölüm kendi ihtiyaçlarını karşılayacak farklı yazılımlar kullanır. ERP, tüm bu ihtiyaçları tek bir veri tabanında toplayan yazılımlardır.

Genelde ERP denince, üretim ve kaynak planlama ilk akla gelendir. Oysa en basit anlamda, bir satış sürecinin dahi işletmeye katacağı faydalar saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Alınan bir siparişin değerlendirilmesinde birçok kıstas mevcuttur. Siparişin onaylanması, risk kontrolü, stok durumun bilinmesi, ürünün rezervasyonu gibi süreçlerin doğru koordine edilememesi çoğunlukla bölümler arası net bilgi akışının sağlanamamasına neden olduğu gibi, bu sürecin sonucunda müşteriye genelde verilen cevap "depoya soralım" şeklinde olur. ERP sayesinde artık üretim sürecinden, depo organizasyonuna ve ürünün teslimine kadar uzanan süreç bir biri entegre edilmiş durumdadır. Günümüzde rekabetin geldiği nokta göz önüne alındığı zaman yarın var olmak isteyen işletmelerin ERP programlarına geçmeleri kaçınılmazdır.

Bir ERP çözümünde olması gereken genel özellikler
  • ERP uygulamaları, firma bünyesindeki tüm bölümlerin iş akışını düzenleyecek yetkinlikte olmalıdır.
  • ERP uygulamaları, tüm modüller arasında entegrasyonu sağlamış olmalıdır.
  • ERP uygulamaları, firmanın farklı lokasyonlardaki tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanabilmelidir.
  • Malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamalı ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalmayı hedeflemelidir.
  • Kalite süreçleri izlenebilmelidir.
  • Her aşamada maliyetlerin izlenilebilirliğini sağlamalıdır.
  • Verilen müşteri hizmetlerinin memnuniyetini ve kalitesini arttırmalıdır.
  • Tüm seviyelerde hız ve firma disiplininin yerleştirilmesini sağlamalıdır.
  • Kurum yönetiminin, karar verme süreçlerini hızlandıracak verilerin, hızlı ve doğru şekilde hazır hale getirmelidir.